Agile-Commerce

 

AGILE COMMERCE 2019 

W dniu 11 kwietnia w Hotelu Novotel Łódź Centrum odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce ,,Your space, My space, Our space”., organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej  Społecznej Akademii Nauk. Była to już V edycja konferencji poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Tegoroczną myślą przewodnią było ,,Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta”

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Nadzór merytoryczny nad Konferencją sprawowały: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, którą reprezentował Sebastian Tylman, LODZistics – Logistyczna Sieć biznesowa Polski Centralnej reprezentowana przez prof. Macieja Urbaniaka i Pana Remigiusza Mielczarka, International Link Trnasport, reprezentowany przez Pana Adriana Wilisza Transport a także Firma T-Project Logistics, Volvo, Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, ITS. 

Obrady otworzyła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Katarzyna Kolasińska – Morawska przywitaniem przybyłych gości, w tym wielu wybitnych naukowców z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Warszawy, Opola, Poznania, Gdańska, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa oraz z Łodzi, przedstawicieli Rady Naukowej oraz  przedsiębiorców z branży e-commerce i handlu. Gości przywitał również Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. 

Część plenarną poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Klastra LODZistics (Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej) pana Remigiusz Mielczarka, firmy International Link  Transport pana Adrian Wilisza na temat statusu wdrożenia specjalności "Koordynator Pojazdów Autonomicznych” oraz przedstawione zostały założenia projektu nowej specjalności na kierunku Logistyka w SAN tj. Specjalista ds. systemów teleinformatycznych w logistyce" przez dr Michała Sopińskiego Wiceprezesa Zarządu MS POS Poland Sp. z o.o., W tej części odbyło się również uroczyste podpisanie porozumienia między Społeczną Akademią Nauk a firmą MS POS PL będącą również Partnerem tegorocznej Konferencji.

Klasyczne wystąpienia w formie prezentacji referatów zostały podzielone na 4 sesje tematyczne tj. Innowacyjne trendy w zarządzaniu XXI, którą poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego, Multimedialna rzeczywistość sieci na rzecz kształtowania relacji rynkowych prowadzoną przez prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Technologizacja procesów biznesowych, której moderatorem był prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Futurystyczna rzeczywistość wirtualnego świata moderowana przez prof. nadzw Mirosława Moroza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W trakcie obrad dyskutowano między innymi na temat zarządzania z nurtem trendów gospodarki XXI wieku, innowacji w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci, rozwiązaniach techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku, procesach biznesowych w wirtualnej rzeczywistości, wsparciu logistycznym procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu, zwinnego zarządzania w logistyce, nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w badaniach i analizach zachowań klientów

Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców z praktyki gospodarczej. Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok do udziału w kolejnej edycji Konferencji.