Agile-Commerce

 

Szanowni Państwo,

Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk ma zaszczyt zaproponować Państwu współudział w tworzeniu dorobku naukowego III - edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

 

"Agile-Commerce 2017"
 
Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 maj 2017 w Łodzi

 

Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych.

W pierwszym dniu konferencji podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli świata nauki, którzy przesłali referaty.

Dzień drugi konferencji kierowany jest to studentów, którzy podczas spotkań z przedsiębiorcami będą mogli zapoznać się z praktyką działalnością biznesowej na bazie nowych technologii.

Jest nam bardzo miło poinformować, iż publikacje w naszym Wydawnictwie będą punktowane 14 pkt. MNiSW.

 

z wyrazami szacunku

prof dr hab Roman Patora

przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego